Τι είναι το Cloud mining;

Cloud (ή εξ αποστάσεως) εξόρυξη - είναι η διαδικασία της απόδοσης της υπολογιστικής "δύναμης" του hardware του H/Y για την εξόρυξη cryptocurrency (όπως Bitcoin ή Litecoin) εξ αποστάσεως. Αυτό το μοντέλο εξόρυξης δημιουργήθηκε, λόγω του γεγονότος ότι η αυξανόμενη δυσκολία των απαιτήσεων σε hardware έχει καταστήσει ασύμφορη την εξόρυξη (Mining) για τους λάτρεις της εξόρυξης (Mining) Bitcoins στο σπίτι.

Το Cloud Mining ( εξ αποστάσεως εξόρυξη) δίνει στους ανθρώπους μια μοναδική ευκαιρία να αρχίσουν την εξόρυξη cryptocurrency χωρίς την ανάγκη για μια μεγάλη αρχική επένδυση σε υλικό ή τεχνικές γνώσεις. Παρά την απλότητα του μοντέλου εξόρυξης του Coud Mining, αξίζει να αναπτύξουμε μερικές λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η απομακρυσμένη εξόρυξη έρχεται σε δύο μορφές: Remote Hosted Mining (Απομακρυσμένη Φιλοξενούμενη εξόρυξη) και Cloud Mining (εξ αποστάσεως εξόρυξη).

Remote Hosted Mining(Απομακρυσμένη φιλοξενούμενη εξόρυξη)

Η πρώτη μορφή της εξ αποστάσεως εξόρυξης είναι η απομακρυσμένη φιλοξενία(remote hosted mining). Το μοντέλο αυτό ταιριάζει στους χρήστες με υψηλό επίπεδο εμπειρίας στην εξόρυξη και την τεχνογνωσία και η οποία απαιτεί υψηλό βαθμό ελέγχου επί του υλικού εξόρυξης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η εξόρυξη γίνεται με υλικό που φιλοξενείται σε ένα απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων και ο χρήστης αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης και διαμόρφωσης του υλικού της εξόρυξης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο χρήστης του υλικού (miner) πληρώνει ένα τέλος στην εταιρεία φιλοξενίας που θα καλύψει τα έξοδα συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό βοηθά το χρήστη (miner) να χειριστεί και να αποφύγει τους κινδύνους που συνδέονται με τη συντήρηση του υλικού καθώς και τυχόν κινδύνους με τη μεταφορά και παραλαβή του υλικού στο χώρο του. Από την άλλη πλευρά, καθιστά υπέυθυνο τον χρηστη με κίνδυνο για την αρχική επένδυση του υλικού και απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και τεχνικές γνώσεις για να εφαρμόσει με επιτυχία την Απομακρυσμένη φιλοξενούμενη Εξόρυξη.

Επομένως, μπορεί να συνοψιστεί ότι τα οφέλη της εξ αποστάσεως φιλοξενούμενης εξόρυξης (remote hosted mining) είναι ο αυστηρός έλεγχος πάνω στη διαδικασία εξόρυξης, υποστήριξη στη συντήρηση και την κατοχή κυριότητας του υλικού. Τα μεγάλα μειονεκτήματα είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την προμήθεια του server ακριβό υλικό (hardware) και το πολύ υψηλό αρχικό και μετέπειτα κόστος, τόσο από την άποψη οικονομικής επένδυσης όσο και της τεχνικής εμπειρίας.

Cloud Mining (εξόρυξη εξ αποστάσεως)

Το δεύτερο, και πιο προσιτό μοντέλο της εξ αποστάσεως εξόρυξης είναι το Cloud Mining, σύμφωνα με την οποία ένας χρήστης (miner) αγοράζει ένα μέρος της μεταλλευτικής δύναμης του υλικού που φιλοξενείται και που ανήκει σε έναν πάροχο υπηρεσιών σύννεφου εξόρυξης (cloud Mining) . Ο πάροχος της υπηρεσίας του Σύννεφου Εξόρυξης (Cloud Mining) επενδύει και παραμετροποιεί τη διαμόρφωση του υλικού, είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση συνεχούς λειτουργίας του Cloud και επιλέγei τις πιο αποτελεσματικές και αξιόπιστες πισίνες εξόρυξης (mining pools).

Η επιλογή αυτή παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα: άμεση σύνδεση (δηλαδή, καμία αγορά και μεταφορά υλικού, το χρόνο αναμονής και τον κίνδύνο παράδοσης), σταθερές τιμές συντήρησης και τέλη ηλεκτρισμού και ο χρήστης δεν έχει ενοχλήσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία εξόρυξης στο σπίτι, όπως ο θόρυβος του υλικού, η θερμότητα ή ο χώρος που χρεάζεται για να εγκατασταθεί το υλικό εξόρυξης. Ένα άλλο βασικό σημείο είναι ότι αυτό το μοντέλο της εξόρυξης το Cloud Mining δεν απαιτεί καμία τεχνική εμπειρία. Προφανώς, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι χρήστες (miners) πρέπει να κατανοήσουν τη διαδικασία εξόρυξης, ωστόσο αυτό το μοντέλο δεν απαιτεί εμπειρία σε θέματα hardware και ακόμα δεν απαιτεί σημαντικό κόστος διαμόρφωσης και εφαρμογής της εξόρυξης. Δεδομένου ότι οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν οποιοδήποτε ποσό/μέγεθος εξόρυξης (mining power) που θέλουν, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των επένδυσεων θα εξαρτηθεί μόνο από τη επιθυμία του χρηστη (miner). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της εισόδου και ο επακόλουθος κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος από ό, τι σε σύγκριση με το μοντέλο απομακρυσμένης φιλοξενίας (hosted mining).

Το HashFlare είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει νέα σειρά υπηρεσιών εξόρυξης σε σύννεφο (Cloud mining). Εγγυόμαστε μια άμεση σύνδεση, σε όλο το εικοσιτετράωρο πρόσβαση και παρακολούθηση, εύκολη διαχείριση για το χρήστη εύκολο στη χρήση, 24/7 uptime λειτουργία καθώς και καθημερινές πληρωμές.

Το Cloud Mining είναι πολύ κατάλληλο για αρχάριους χρήστες που θα ήθελαν να δοκιμάσουν την εξόρυξη κερδίζοντας cryptocurrency καθώς και για έμπειρους χρήστες που δεν θέλουν την ταλαιπωρία ή τους κινδύνους που υπάρχουν στην φιλοξενούμενη (hosted) ή την εγκατάσταση στο σπίτι (home based) εξόρυξη.